Voor toegankelijkheid van huidige en toekomstige geneesmiddelen voor de patiënten

In een omgeving waarin steeds meer en steeds complexere geneesmiddelen worden geïntroduceerd draagt IZON bij aan de toegankelijkheid van huidige en toekomstige (dure) geneesmiddelen voor de patiënten van de IZON-ziekenhuizen en stroomlijnt IZON het inkoopproces voor de betrokken ziekenhuizen. Onze doelstellingen zijn: het behalen van inkoopvoordelen door bundeling van de vraag, verminderen van administratieve last en het maken van kwaliteitsafspraken met toeleveranciers.

Deelnemende ziekenhuizen