De zorgkosten zitten de afgelopen jaren in een stijgende lijn. De uitgaven van add-on geneesmiddelen vormen ongeveer 10 procent van de totale zorgkosten in Nederland. Om de stijgende zorgkosten controleerbaar te houden, is het van belang om zorgpaden te ontwikkelen waarbij de add-on geneesmiddelen doelmatig kunnen worden ingezet. Deze zorgpaden worden ontwikkeld op basis van de beschikbare wetenschappelijk onderzoek, aanbevelingen van beroepsverenigingen en met de daarop gebaseerde discussie en aansluitende meningsvorming. Op basis hiervan kunnen zorgpaden de kwaliteit van de zorg waarborgen, waarbij het best passende geneesmiddel wordt voorgeschreven en kostenbesparingen mogelijk gerealiseerd kunnen worden.

De zorgpaden worden ontwikkeld door de IZON Pharmaceutical Board en bekrachtigd door de voorschrijvers in IZON-ziekenhuizen en door het bestuur. IZON streeft ernaar om doelmatigheid in de behandelingen met dure geneesmiddelen te bereiken door behandelstappen te definiëren en eventueel voorkeursbeleid in te voeren. Een preferente keuze wordt gemaakt in clusters van geneesmiddelen waarbij geen klinische relevante verschillen zijn aangetoond.

  • Preferent 1: dit geneesmiddel wordt toegepast bij 75% van de nieuwe patiënten die in aanmerking komen voor de geclusterde geneesmiddelen.
  • Preferent 2: dit geneesmiddel wordt toegepast bij 75% van de patiënten waarbij de behandeling met het eerste preferente geneesmiddel heeft gefaald.

IZON ziekenhuizen hebben voor 2022 onderstaande zorgpaden dure geneesmiddelen ontwikkeld:

Reumatologie

Reumatoïde artritis

Axiale spondyloartritis

Artritis psoriatica

Dermatologie

Plaque psoriasis

Maag-, Darm- en Leverziekten

Ziekte van Crohn

Colitis ulcerosa

Longziekten

Ernstig eosinofiel astma

Oogheelkunde

Maculadegeneratie