everolimus (Teva) 

Novartis heeft een rechtszaak in hoger beroep gewonnen omtrent patent everolimus. De everolimus van Teva is per direct van de markt gehaald (zie mailing Teva). Per 17 september is de vergoeding gestopt.

Helaas is het inkoopbureau in een eerder stadium hier foutief over geïnformeerd. We beseffen ons dat dit impact kan hebben op processen in apotheek. We zullen in de toekomst dit aspect beter onder de loep nemen, echter betekent dit waarschijnlijk wel dat contractering met een generieke leverancier langzamer zal gaan.

• FMD Brocacef

Brocacef wil inventariseren welke ziekenhuizen binnen IZON mee willen doen aan het BroFMD en, indien je mee wilt doen, welke dienstverlening (zie mailing Brocacef).

Svp zsm doorgeven aan Evelien.

• niraparib-Zejula

Alsnog toegevoegd aan de add-on ronde.

• sorafenib – Nexavar

Alsnog toegevoegd aan de add-on ronde.

• Influvac

De griepspuiten worden in week 39 verwacht. Mylan neemt contact op met de ziekenhuizen om een aflevermoment af te spreken.

• ZN centrale afspraken

Zn.nl – Publicaties – medisch specialistische zorg – overzicht gezamenlijke afspraken (30-1-2019)

Voor deze middelen wordt een centrale overeenkomst door ZN met leverancier afgesloten. De originator zal geen bilaterale of groepsaanbieding doen.

Indien er parallel wordt ingekocht kan er een afslag volgen (bv Imbruvica).

• Website agenda

Op het inloggedeelte van de IZON website staat nu ook een kopje ‘agenda’. Hier worden de geplande IZON activiteiten gemeld.

 IZON medewerkers bijeenkomst

17 sept hebben de IZON medewerkers een bezoek gebracht aan Brocacef DC Eindhoven