• Voor de volgende add-on artikelen is het inkoopbureau nog in gesprek met leverancier om korting te bedingen:

Abirateron (Janssen)

Vedolizumab (Takeda)

De verwachting is dat dit in november wordt afgerond.

 

 Landelijk inkoopverband

Dinsdag 22 oktober heeft de Stuurgroep van het landelijk inkoopverband beslist dat de inkoop van de 3 clusters voor het jaar 2020 niet doorgaat. Het Samenwerkingsverband richt zich nu op het inkopen van oligopolieclusters ten behoeve van 2021. De IZON zal de tender (die reeds opgestart was) zelfstandig doorzetten.

 

• Onderhandeling infliximab

Heden hebben wij overleg gehad met Pfizer over de prijsstelling infliximab t.o.v. afslagen zorgverzekeraars. Tegelijkertijd krijgen wij signalen over zeer lage prijzen in de markt voor de overige biosimilars van infliximab. Aan Pfizer hebben we medegedeeld dat er een marktconforme prijs moet komen. Er is de tijd gegeven tot 8-11-2019. Indien op die datum geen marktconforme prijs is ingediend zal het contract worden opgezegd en een tender worden opgestart.

 

 Tender etanercept

Afgelopen maandag 28-oktober is de offerte aanvraag etanercept verstuurd naar de leveranciers. Parallel hieraan zijn de mandaatformulieren naar alle ziekenhuizen verstuurd. Verzoek is om deze voor 25 november getekend te retourneren!

 

• Zagis LPL

Leveranciers die in Zagis met Pharma Portal werken kunnen een LPL aanleveren.

LPL staat voor leveranciersprijslijst: artikelen met een lagere prijs zonder volume-afspraak of exclusiviteit.

Sandoz heeft een LPL in Zagis gezet voor 2020.

Deze is te vinden via Zagis – leveranciers – tabblad: LPL.

Elk ziekenhuis kan zelf bepalen of het artikel wel of niet wordt toegevoegd aan het contractenbestand in Zagis via het ‘+’ (dit is wel wenselijk aangezien Brocacef deze prijzen factureert.).

Op dit moment is nog niet geregeld dat het ziekenhuis wordt geïnformeerd dat er een LPL klaar staat, hier wordt aan gewerkt.

 

• De tijdlijnen van de lopende IZON tenders staan op de website (agenda).

 

• Actie- en besluitenlijst nav IZON add-on bijeenkomst en ALV staan op de website (documenten).

 

 Ilomedine

Het doorlopende contract met Eureco pharma voor Iloprost is komen te vervallen door de sterke AIP daling (van €301,76 naar €38,35). Bij Bayer is een offerteaanvraag gedaan en tevens bij Teva (zij komen in november met een generiek op de markt). Dit middel wordt toegevoegd aan de niet add-on lijst.

 

• GSK offerte Nicotinell

De ziekenhuizen binnen de IZON hebben een offerte voor Nicotinell van GSK ontvangen. Gelieve deze niet te tekenen, dit loopt via de IZON. Leverancier is op de hoogte gebracht.

 

• ACM rapport TNF-alfaremmers

Er is een extra bijlage toegevoegd met het ACM rapport van TNF-alfaremmers (website: zie documenten).

 

• Tender IL17 en IL23 remmers

Aankomende maandag zal de tender voor deze clusters gestart worden. De werkgroep chronische immuunziekten heeft hier voor en tijdens de zomer flink wat werk in gestoken met een mooi resultaat! Er zijn in de afgelopen 4 weken mandaten opgehaald en hiermee is duidelijk welke ziekenhuizen mee zullen doen met de tender. Zie de IZON website voor alle tijdlijnen.