Dick Bloemhof is toegetreden tot de IZON klankbordgroep.

Cimzia creditering 2018

Ziekenhuis Aantal verpakkingen
Ziekenhuis Rijnstate 555
Antonius Zorggroep 112
Gelre Apotheek 80
Isala Kliniek Zwolle 109
Saxenburgh Groep / Regio Apo Vechtdal 64
Emmen Scheper Ziekenhuis 121
Apotheek Deventer ziekenhuis 59
Ommelander ziekenhuis 16
Ziekenhuisgroep Twente: Almelo/Hengelo 169
Slingeland ziekenhuis 8
Noorderboog / Meppel / Hoogeveen 10
Beatrix Streekziekenhuis 0
Nij Smellinghe 17
Ziekenhuis Apotheek Gelderse Vallei 70
Totaal 1390

Eindresultaat is dus 1.390 verpakkingen in 2018. (Het Ommelander ziekenhuis is per abuis opgenomen door UCB).

Contract UCB Cimzia 2018

Netto inkoopprijs (excl. BTW)*
AIP (per 1 oktober 2017) €944,86
Geen preferentie in IZON, wel optimale beschikbaarheid van Cimzia® voor specifieke patiënten €700,00
Vanaf verpakkingen 1000 in 2018 bij Cimzia als 2e keuze in IZON €650,00
Bij 1100 of meer verpakkingen in 2018 €650,00 met terugwerkende kracht vanaf verpakking 1

Aangezien de prijs na verpakking 1000 niet is aangepast vorig jaar ontvangt de IZON 1390 x 50 Euro = 69.500 Euro retour over het jaar 2018, dit wordt naar rato uitbetaaldaan ieder ziekenhuis.

Aanmelding add-on artikel in Z-Index vertraging indicatieteksten

De Kyprolis van Fisher Farma is in januari aangemeld voor de G-Standaard (taxe) en staat dus per 1 februari in de taxe. Verpakkingen van add-on geneesmiddelen worden ambtshalve door de NZA als add-on aangemerkt en krijgen direct vanaf de eerste maand dat ze in de taxe staan de add-on status. Echter, op basis van de gepubliceerde taxe, kent CIBG/Farmatec de indicatie teksten en codes toe aan de add-on geneesmiddelen. Hier zit dus altijd 1 maand vertraging in, omdat dit op basis van de gepubliceerde taxe gebeurd, dus pas nadat een middel de add-on status heeft verkregen. Er is een wijze waarop ziekenhuizen deze nieuwe geneesmiddelen alsnog kunnen declareren. Bij het aanmelden van een product wat een add-on is in de taxe krijgt deze automatisch de indicatiecode 99999995 en 99999998. Deze komen dus ook de eerste maand aan de add-on te hangen. De code 999999998 is expliciet bedoeld voor de situatie dat de echte indicatiecodes nog niet gekoppeld zijn door CIBG/Farmatec. Bij declaratie gedurende de eerste maand (februari) zal daarom de indicatie 99999998 moeten worden gebruikt door het ziekenhuis. Vanaf de G-standaard van maart zijn alle indicatie-id’s gekoppeld aan deze nieuwe verpakking en kan het reguliere Zi-nummer gebruikt worden voor declaratie.

GIP inlezen in Zagis

Brocacef heeft voor alle IZON ziekenhuizen op MijnBrocacef een inleesbestand klaar staan met daarin de actuele klantprijzen(GIP). De rapportage is te vinden onder Brokis Pro Intramuraal -> Financieel ->Klantprijzen t.b.v. Zagis. Dit bestand op de volgende manier inlezen in Zagis:

Leveranciersinfo Zagis

De leden van de IZON mogen gebruik maken van de leveranciersinfo die IZON heeft opgeslagen in Zagis. Mocht je hier gebruik van willen maken dan kan dit door een mailtje te sturen naar Pharma Intelligence.