• Add-on 2022

De add-on pakketten staan klaar in Zagis, svp voor 16 juli pakketdeelname selecteren en bevestigen.

Per 1 jan 2022 worden de epoëtines en G-CSF middelen overgeheveld naar de ziekenhuiszorg, deze middelen zijn toegevoegd aan de add-on ronde.

In de Excel met pakketten staat dat de epoëtine alfa wordt uitgevraagd, dit is onvolledig; de epoëtine beta en zeta worden ook uitgevraagd.

 

  • Automatisch deelnemen IZON inkoopronde

In Zagis is het nu mogelijk om aan te geven als IZON ziekenhuis dat je automatisch wil deelnemen aan elke IZON inkoopronde.

Dit betekent niet dat je met alle pakketten hoeft mee te doen, hier kun je zelf keuzes in blijven maken. Het voordeel van het automatisch deelnemen is dat het opstarten van een inkoopronde sneller verloopt: het ziekenhuis hoeft geen deelname bevestiging te sturen en het IZON inkoopbureau hoeft niet meer op de bevestigingen te wachten.

Voor meer info: zie reeds verstuurde mail.

 

  • Pemetrexed

De IZON is een contract aangegaan met Teva voor Armisarte (pemetrexed). Voor meer info zie Zagis.

 

  • Skyrizi nieuwe formuleringen

Abbvie heeft twee nieuwe formuleringen van Skyrizi op de markt gebracht: Skyrizi 150mg pen en wwsp.

Deze nieuwe formuleringen vervangen de Skyrizi 75mg.

Abbvie zal deze transitie afstemmen met de individuele ziekenhuizen, dit zal plaatsvinden in de periode augustus t/m december 2021.

Pas vanaf moment van transitie is het mogelijk om Skyrizi 150mg pen/wwsp te bestellen.

De Skyrizi 150mg 1st verpakking heeft dezelfde prijs als de Skyrizi 75mg 2st verpakking.

Voor meer info: zie addendum op deelovereenkomst (Zagis- leveranciers – bestanden) en het contractenbestand.

 

  • IZON huisvesting

Het IZON inkoopbureau is verhuisd.

Nieuw adres:

Kantoorgebouw Station 026

Mr. E. N. van Kleffenstraat 6

6842CV Arnhem

 

 

  • Zomervakantie 2021

Het IZON inkoopbureau is wegens zomervakantie niet bereikbaar van 26 juli t/m 13 aug.

Voor spoedgevallen is Djoek mobiel bereikbaar.