• Infliximab subcutaan

Infliximab sc heeft alleen een registratie voor de indicatie reuma art, de verwachting is dat in juli/augustus de registratie voor de indicatie IBD volgt. De IZON wacht de registratie voor de IBD indicatie af.

 IZON add-on 2021

In Zagis is de add-on ronde voor 2021 opgestart. De add-on pakketten worden op 1 juli klaargezet in Zagis (mail volgt), graag voor 14 juli aangeven met welke pakketten wel/niet meegedaan wordt.

• Vancomycine

IZON heeft een contract met Fresenius voor de vancomycine. Fresenius gaat stoppen met dit product, zij kunnen nog leveren tot september-oktober 2020.

Aangezien er 4 IZON ziekenhuizen reeds een bilateraal contract voor de vancomycine hebben bij Aurobindo is er besloten om voor de 8 overige IZON ziekenhuizen ook een contract af te sluiten bij Aurobindo met dezelfde duur als de bilaterale contracten. Ingangsdatum contract 1 augustus. Info volgt zsm via Zagis.

• Erlotinib 

Er is een prijsafspraak gemaakt met Sandoz voor de erlotinib. Voor meer info zie Zagis. Mocht een ziekenhuis de erlotinib bestellen via de politheek dan s.v.p. aan Evelien doorgeven.

• Tisseel

Baxter heeft per 1 januari een prijsindexatie doorgevoerd op de Tisseel. Voor meer info zie Zagis.

• Immunoglobulines overheveling

De overheveling van de immunoglobulines is met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2022.

 Bortezomib

We zien nog steeds afname voor het spécialité Velcade. Gezien het financieel risico wat ziekenhuizen lopen hierbij een reminder om patiënten om te zetten naar het generieke product van Centrafarm.