• Brocacef mantelovereenkomst

De IZON Brocacef mantelovereenkomst is door alle ziekenhuizen ondertekend, deze is opgeslagen in Zagis (leveranciers – overzicht – Brocacef bv groothandel).

 

  • Brocacef loyaliteitsbonus

Zoals vastgelegd in het IZON Brocacef contract keert Brocacef eenmalig een loyaliteitsbonus uit van €550.000,=, dit wordt onder de IZON ziekenhuizen naar rato gerealiseerde afzet verdeeld. Deze bonus wordt binnenkort uitgekeerd.

 

  • Lenalidomide

Patent verloopt jun 2022. Centrafarm, Will-pharma en Teva hebben settlement met Bristol-Myers Squibb, mogen per 1 februari op de markt komen met generiek. De IZON zal zorgen dat er per 1 februari 2022 een prijsafspraak is, info volgt.

 

  • Add-on inkooprondes 2022

Op 1 september worden de add-on offerteaanvragen verstuurd naar de leveranciers.

In Zagis zijn hiervoor 3 rondes opgestart:

  • Add-on 2022 -> add-on zonder plaatsbepaling
  • Add-on 2022 (2) -> add-on waar restvolume een rol speelt
  • Add-on 2022 clusters -> add-on met plaatsbepaling

(Zie bijlage voor pakketselectie)

Tijdschema:

16 okt: voorlopige besluitvorming per mail

3 nov: besluitvormende vergadering

15 nov: besluit wordt meegedeeld aan de leveranciers

1 jan: start contracten

 

 

  • Add-on 2022 (2)

In Zagis is deze inkoopronde gestart voor de contracten van biologicals (uit patent) die eind 2021 verlopen met een restvolume. Deze contracten werden in voorgaande jaren buiten Zagis om aangevraagd. Het automatisch deelnemen aan een inkoopronde betekent niet dat je automatisch deelneemt aan de pakketten binnen deze ronde. Het inkoopbureau heeft bij deze inkoopronde ervoor gekozen om alle pakketten voor alle IZON ziekenhuizen aan te vragen.

 

  • Niet add-on ronde 2022

Dit jaar volgt er geen niet add-on offerteronde maar worden de huidige contracten verlengd.

 

  • Aciclovir 10ml Baxter

Op dit moment wordt er door de IZON 4x zoveel aciclovir 10ml afgenomen dan contractueel is overeen gekomen. Baxter kan niet meer leveren dan de aangevraagde hoeveelheid.

Het goedkoopste alternatief is om de aciclovir 20ml van Baxter in te zetten, indien mogelijk graag switchen.