• Bevacizumab

Per 1 juli 2020 hebben we een overeenkomst afgesloten met Amgen tbv de biosimilar bevacizumab (MVASI). Hieronder treffen jullie informatie over de prijs, levering en de samenstelling van het geneesmiddel
– 58% korting op basis van een contractperiode van een halfjaar. Mocht IZON met de tender eind dit jaar opnieuw kiezen voor MVASI dan zal de korting met terugwerkende kracht hoger zijn voor de periode tot eind 2020. Deze gunstige voorwaarden maken een tweede switch eind 2020 zeer onwaarschijnlijk.
– Het geneesmiddel is vanaf 20 juli leverbaar.
– MVASI® wordt per 1 augustus opgenomen in de Z-index en per 1 augustus vergoed via een add-on declaratie titel. Alle indicaties gekoppeld aan de add-on declaratie titel van de originator worden automatisch door het CIBG gekoppeld aan de add-on declaratie titel van MVASI.
– De samenstelling van MVASI is gelijk aan de samenstelling van Avastin waardoor het eventueel toepasbaar kan zijn voor de oogindicatie.
– Verwachte geringe afslagen van zorgverzekeraars zullen in oktober plaatsvinden. Grotere afslagen zullen per januari 2021 gelden. Advies om snel te switchen waardoor de ziekenhuizen extra kunnen profiteren van de switch.”
– Zodra het ZI nummer bekend is in de taxe zal de prijsafspraak worden vastgelegd in Zagis en worden gedeeld.
Hierbij alvast de info:
– Ontbrekende indicaties MVASI, per 1-1-2021 wel geregistreerd:
1) Bevacizumab in combinatie met capecitabine is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling met andere opties voor chemotherapie, waaronder taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te worden uitgesloten van behandeling met Avastin in combinatie met capecitabine. Zie rubriek 5.1 voor meer informatie over de HER2-status.
2) Bevacizumab in combinatie met erlotinib is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met niet-reseceerbare gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-plaveiselcel nietkleincellige longkanker met epidermale groeifactorreceptor (EGFR)-activerende mutaties (zie rubriek 5.1).
• Elyea spuitjes
Bayer komt per 1 september met Eylea spuitjes. Deze spuitjes zullen per 1 september in de taxe staan en worden dan ook vergoed. ZI nr: 16910494
De contractprijs voor deze spuitjes wordt €425,= en zijn te bestellen via de Brocacef.
Zodra de Eylea spuitjes in de taxe staan zal de prijsafspraak worden verwerkt in Zagis.
Let op: de grootbereiders mogen tot 1 september de Eylea spuitjes bereiden!
• Rucaparib
Clovis Oncology heeft rucaparib op de markt gebracht. Rucaparib is te bestellen via Brocacef healthcare. Clovis Oncology is een factuurprijs overeengekomen met ZN: €2.247,=.
• Sarilumab
Per abuis staat in het add-on overzicht dat de sarilumab niet wordt uitgevraagd; deze wordt voor 2021 wel uitgevraagd via een aparte reuma tender.
• Griepspuiten
Alle bestelde Influvac (ook de extra bestelde griepspuiten) worden door Mylan rond 1 oktober uitgeleverd aan de ziekenhuizen.
• Vancomycine
Fresenius is gestopt met het produceren van vancomycine, hierdoor kan Fresenius het lopende contract niet uitdienen. Er is voorraad tot september/oktober 2020.
Per 1 augustus is er een vancomycine prijsafspraak gemaakt met Aurobindo. Voor meer info; zie Zagis (muv SKB, Treant, Isala en DZ: bilaterale contracten).
• Zomervakantie IZON inkoopbureau
In de periode van 27 juli t/m 9 augustus is alleen Mohamed bereikbaar vanwege vakantie van Evelien en Djoek. Hierbij zijn gegevens:
m.alkhayat@izon.nl
tel 06-43448907