Naar aanleiding van de bestuursvergadering van 27 januari jl. hieronder een aantal belangrijke mededelingen vanuit het bestuur:

1. Het bijgewerkte huishoudelijk reglement vinden jullie in de bijlage. Deze is bijgewerkt met een aantal belangrijke aspecten:

– Ten behoeve van monitoring is het artikel “Monitoring” toegevoegd om de intentie van het delen van gegevens (geen persoonsgegevens) van individuele ziekenhuizen met de IZON vast te leggen. De aanleiding voor dit artikel is de vraag van meerdere gegevensaanbieders om contracten met IZON ziekenhuizen aan te willen gaan om gegevens te delen met de IZON. De intentie is om de administratieve last te verminderen en de gegevensaanbieders te wijzen op het huishoudelijk reglement, toestemming en formele verantwoordelijkheid voor het delen van gegevens blijft ook in deze situatie de verantwoordelijkheid van de individuele ziekenhuizen.

– De voordracht en accordering van nieuwe leden in de klankbord en pharmaceutical board is vastgelegd in het artikel “gremia binnen IZON”.

2. De opvolging van Gerrit de Weerd in het IZON bestuur.

De vacature van bestuurslid per 1-3-2021 (bestuurslid met achtergrond ziekenhuisapotheker) is gecommuniceerd in de ALV van 4-11-2020. Naar aanleiding van deze aankondiging heeft er één collega interesse getoond, maar vanwege een te drukke agenda heeft deze zich ook weer terug getrokken. Nu het zich laat aanzien dat IZON doorgaat als een ‘’lege’’ vereniging, d.w.z., op basis van een ‘’Overeenkomst Kosten Gemene Rekening (OKGR)’’ met Isala als penvoerder, lijkt het om een aantal praktische redenen handig dat één van de ziekenhuisapotheker/ bestuurders in het IZON bestuur, in Isala werkzaam is.

Onderbouwing

• Werknemers IZON inkoopbureau (directeur, apotheker VBHC, inkoop assistent) zijn in dienst van Isala. Inkoper vanuit Gelre wordt voor 4 uur per week vanuit Gelre gedetacheerd aan Isala, kosten hiervan worden eerst door Isala betaald aan Gelre en vervolgens omgeslagen conform OKGR.

• Vanuit dat perspectief is Hoofd Klinische Farmacie Isala leidinggevende van directeur IZON en directeur IZON leidinggevende van werknemers IZON.

• Alle personele, financiële en administratieve taken en kwesties worden nu in Isala georganiseerd en geregeld, bijv. opstellen jaarrekening, verzenden facturen, goedkeuren declaraties, etc. Hierin speelt Gerrit de Weerd nu een rol als intermediair richting afdeling boekhouding, HR en sparring partner van Peter Bood (eveneens lid IZON bestuur, met rol van penningmeester).

Om die reden zal de vacature in het IZON bestuur vooralsnog worden ingevuld door Gerben Veen, ziekenhuisapotheker Isala. Het voorstel is dat t.z.t. de opvolger van Gerrit deze functie om bovengenoemde redenen weer zal innemen. De verdere samenstelling van het bestuur, met vertegenwoordiging uit de andere ziekenhuizen blijft uiteraard ongewijzigd.

Tot zover berichtgeving vanuit het bestuur.

• Hyrimoz – Sandoz

Er hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden in het Hyrimoz contract:

– Prijsverlaging

– Contractverlenging

– Rechtstreekse levering gewijzigd naar levering via groothandel Brocacef

– Nieuwe presentatie Hyrimoz: Hyrimoz 20mg/0,4ml wwsp

Voor meer info: zie Zagis

• Memo Handlingkosten add-on geneesmiddelen Isala

Deze memo staat op de website, in het inloggedeelte onder het kopje documenten.

• Staffels add-on 2020

IZON is op dit moment aan het onderzoeken of de add-on staffels 2020 zijn behaald, info volgt.

 IZON overleg

Voor april 2021 wordt er een IZON overleg ingepland, hiervoor worden de apothekers en de inkoopassistenten uitgenodigd.

• Tagrisso (Fisher Farma)

Vanwege de slechte leverbaarheid heeft Fisher Farm iom IZON de prijs van de Tagrisso opgehoogd. Voor meer info zie Zagis.

• Fraxiparine en Arixtra

Viatris (Mylan) neemt de producten Fraxiparine en Arixtra over van Aspen. Wanneer overname rond is volgen er nieuwe prijsafspraken. Voor nu zijn de huidige contracten verlengd t/m 30 apr 2021. Voor meer info: zie Zagis.

• Octagam

Octagam via Eurocept bestellen (niet meer via Octapharma): orderdesk@euroceptpharma.com

• Daptomycine

Er volgt een prijsafspraak voor daptomycine inj flacon 500mg van de firma Hikma, deze gaat half maart in. Verdere info volgt binnenkort via Zagis.

 Zercepac (trastuzumab) en posaconazol Accord

Beide artikelen zijn volledig leverbaar en rechtstreeks te bestellen bij Accord.