• Overzicht uitkomst tenders 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitkomsten van de tenders van de afgelopen maanden. Verzoek aan de ziekenhuizen: uitkomsten communiceren met de voorschrijvers.

Cluster Voorkeurspositie 2e positie Bijzonderheden

CDK4/6 Palbociclib Ribociclib Abemaciclib wel contract, zie plaatsbepaling voor plaats

IL17 Ixekizumab Secukinumab Brodalumab wel contract, zie plaatsbepaling voor plaats

JAK Tofacitinib Baricitinib

De uitkomst van de tender IL23 remmers is gecommuniceerd met de IZON ziekenhuizen en de betrokken leveranciers, maar Janssen heeft bezwaar aangetekend tegen de uitkomst. Op dit moment wordt, in overleg met een advocaat, naar een oplossing gezocht. We hopen hier in de eerste week van februari meer over te kunnen melden.

De contractprijzen voor deze artikelen staan in Zagis. Muv secukinumab (Cosentyx), hier is op dit moment nog geen prijs voor, op 10 febr staat een gesprek gepland met Novartis.

• Staffels 2019 

– Orencia (BMS) staffel behaald, credit volgt.

– Xeljanz (Pfizer) staffel behaald, credit volgt.

– Remicade (MSD) staffel behaald, contractprijs is reeds via factuur verrekend.

– Simponi (MSD) staffel niet behaald. De IZON gaat nog in overleg met MSD omdat het verschil minder dan 1% betreft.

– Votrient (Novartis) 5% staffel behaald, credit volgt.

– Alimta (Lilly) – voor enkele ziekenhuizen is de staffel behaald, Lilly neemt contact op met de ziekenhuizen.

Nog niet bekend:

– Sutent (Pfizer)

– Cimzia (UCB)

– Norditropin (Novo Nordisk)

– Olumiant (Lilly) ziekenhuizen hebben gekozen voor variant preferent of niet preferent (vaste nettoprijs); hier is geen staffel in verwerkt (was alleen bij de optie niet preferent met volumecomponent). Voor meer info zie Zagis bestandenmodule.

• Humira contract 2020 

In de maand januari heeft Abbvie de afgesproken korting niet doorberekend op de factuur aangezien de getekende raamovereenkomst nog niet in hun bezit was.

Ondertussen heeft Abbvie de getekende raamovereenkomst ontvangen en zal de korting direct op factuur worden verrekend. Er volgt een credit over de januari AIP facturen.

• Aciclovir iv Baxter 

Startdatum aciclovir contract is 1 maart 2020, maar is pas leverbaar vanaf april 2020. Advies: in februari een extra maandvoorraad Zovirax bestellen (huidige IZON contract).

• Aurobindo cytostatica switchers 

Aurobindo kan de cytostatica tot 1 maart 2020 leveren.

De volgende cytostatica kunnen al per 1 januari worden omgezet:

– Teva: fludarabine en doxorubicine

– Sandoz: gemcitabine

(docetaxel Accord pas per 1 maart)

• Tagrisso 

Tagrisso is uit de sluis en wordt nu voor alle ziekenhuizen vergoed, ook voor de startbehandeling longkanker.

Er is een contract afgesloten voor Tagrisso van Fisher Farma, voor prijzen en looptijd zie Zagis.

Er zijn ziekenhuizen binnen de IZON die reeds een bilateraal contract met Fisher hebben afgesloten, zij kunnen alsnog aansluiten bij het IZON contract.

• Afinitor 5 en 10mg Brocacef extramuraal slecht/niet leverbaar 

Brocacef wil hierin tegemoet komen door per 1 februari Afinitor Nederlands specialite voor de contractprijs Brocacef parallel af te leveren, indien parallel niet leverbaar is.

Je kunt de beschikbaarheid via Brokis bekijken. Mocht parallel niet leverbaar zijn dan kun je Nederlands specialite bestellen en wordt de korting direct op factuur verwerkt.

• Heraeus 

Er volgt alsnog een Heraeus contract. Zagis heeft deze niet meegenomen in de niet add-on ronde, we zijn nog aan het onderzoeken wat de reden hiervan is.

• Alcon 

Alcon is teruggekomen op eerder besluit niet voor de IZON te offreren: er volgt alsnog een offerte. Wordt zsm gecommuniceerd via Zagis.

• Ibrance 

Prijzen en staffels zijn aangepast, voor meer info zie Zagis:

Factuurprijs: €1.950,=

Voorkeurspositie (CDK4/6 tender 2020)

Factuurprijs: trede 1/indien staffel wordt behaald: korting achteraf (verpakkingen, alle aflevervormen):

2020: 0 t/m 2360: €1.950,=/>2361 €1.660,=

2021: 0 t/m 456: €1.950,=/>457 €1.660,=

2022: €1.660,=

voor meer info: zie bestandenmodule

bestellen via groothandel Alliance (EvL)