Cabazitaxel – Jevtana

Voor Q1 2021 heeft IZON met Fisher Farma een contractafspraak gemaakt voor 75 stuks Jevtana parallel. Deze 75 stuks zijn reeds verkocht aan de IZON ziekenhuizen, de voorraad is op.

23 maart verloopt het Jevtana patent. Sanofi zal dan met een aanzienlijke prijsverlaging komen en er volgt een generiek op de markt.

Advies: geen voorraad Jevtana opbouwen en ervoor zorgen dat alle voorraad spécialité op 23 maart op is, evt. voorraad onderling verdelen in de laatste week.

24 maart volgt er meer info vanuit het inkoopbureau.

 Cyclofosfamide iv (Sandoz) – Endoxan iv (Baxter)

Het cyclofosfamide poeder van Sandoz lost lastiger op dan de gevriesdroogde Endoxan van Baxter. Mocht het lastiger oplossen een probleem zijn dan is het altijd mogelijk om Endoxan via Brocacef (GIP) in te kopen (GIP is voordeliger dan de offerte).

• Daptomycine

Cubicin is uit patent en generiek op de markt. Er is een contract afgesloten voor daptomycine inf pdr flacon met Hikma. Voor meer info: zie Zagis.

 Fulvestrant

Faslodex is uit patent en generiek op de markt. Er is een contract afgesloten voor fulvestrant met Sandoz. Voor meer info: zie Zagis.

• Griepspuiten seizoen 2021/2022

Er is een griepspuiten contract afgesloten voor het seizoen 2021/2022 met de firma Viatris (voorheen Mylan) voor Influvac.

Zodra ZI nummer in G-standaard staat zal info worden gedeeld via Zagis.

Het is noodzakelijk dat ieder ziekenhuis zelf een order plaatst bij Viatris, svp zsm (uiterlijk 12 maart) order indienen via: verkoop@viatris.com (onder oude ZI nr: 16883969). Zie eerder verstuurde mail naar inkoopmedewerkers.

• Immunoglobuline CSL (Privigen) en Octapharma (Octagam)

Met beide leveranciers heeft IZON een contract afgesloten. Beide leveranciers werken met maximaal af te nemen maandvoorraden IG per ziekenhuis. Beide leveranciers leveren de helft van de benodigde hoeveelheid IG per maand.

Het is dus onoverkomelijk dat ieder ziekenhuis beide labels op voorraad moet leggen.

Advies om bepaalde specialismes volledig om te zetten naar Octagam en andere specialismes op Privigen te laten staan.

 Immunoglobuline Takeda (Kiovig)

Er is geen IZON contractafspraak gemaakt met Takeda voor Kiovig aangezien er te weinig animo voor is. Takeda zal het nu bilateraal aanbieden.

• Mepolizumab – Nucala

De korting op Nucala wordt als volgt verrekend:

– 20% korting op factuur

– 15% korting achteraf bij preferente inzet (75% nieuwe patiënten)

• Niraparib – Zejula

De korting op Zejula wordt als volgt verrekend: op factuur wordt AIP in rekening gebracht, vervolgens volgt er (in de 1ste week van de volgende maand) een creditering vanuit GSK. Dit ivm een ZN afspraak. Voor meer info: zie Zagis.

• Olaparib – Lynparza

Zilveren Kruis en VGZ vergoeden ook de parallelle Lynparza (IZON heeft contract met Eureco). Vanuit andere verzekeraars nog geen terugkoppeling gekregen.

 Topotecan – Hycamtin 1mg capsule

BModesto heeft vanwege marktomstandigheden het IZON contract voor Hycamtin 1mg capsule gestopt.

• Trastuzumab/emtansine – Kadcyla parallel

Naast het Roche (pay for performance) contract is er per 1 maart 2021 ook een contract afgesloten met Fisher Farma voor Kadcyla 100 en 160mg. Voor meer info: zie Zagis. Deze contractprijs houdt al rekening met de AIP verlaging door de WGP van april (korting zal vanaf april 2021 2,0% en 2,5% bedragen).