IZON nieuwsbrief april/mei 2021

 

  • Brocacef contract

Per 1 juni 2021 gaat het nieuwe IZON Brocacef contract in.

Het contract is ter ondertekening (digitaal) aangeboden aan de ziekenhuizen.

 

  • IZON website

De IZON heeft een vernieuwde website met nieuwe toepassingen.

Om toegang te krijgen tot het inloggedeelte van deze website is een nieuw wachtwoord nodig. Via WordPress is een mail verstuurd met info over het nieuwe wachtwoord.

Mocht de inloggen niet lukken dan graag contact opnemen met Evelien.

 

  • Simponi pen 0,5ml

Vanwege de WGP daling is de korting op de Simponi (MSD) minimaal geworden. Om die reden heeft de IZON naast dit MSD contract ook een Simponi afspraak gemaakt met Medcor (voorheen Fisher Farma).

Deze afspraak kent geen afnameverplichting, deelname is niet verplicht.

Voor meer info zie Zagis.

 

  • Pazenir inf pdr flacon 100mg

Per 1 juni 2021 is er een contract afgesloten met Teva voor Pazenir 100mg inf pdr flacon.

Zoals gemeld in het IZON overleg is dit iv cytostaticum alvorens een contract te zijn aangegaan bereidingstechnisch getoetst en zijn zaken als houdbaarheid, hulpstoffen ed beoordeeld.

Voor meer info zie Zagis.

 

  • Endoxan dragees

Er is met Eureco een contract afgesloten voor Endoxan dragees, voor meer info zie Zagis.

 

  • Entyvio – Brocacef extramuraal

Reminder: Brocacef extramuraal heeft de Entyvio aanbieding uit de add-on ronde 2021 ingetrokken, svp dit contract verwijderen uit Zagis.

 

  • Daptomycine inf pdr 500

(16936809) van Hikma leverbaar via Brocacef.