• Zorgpaden IZON website

Wij hebben de samenvattingen van de zorgpaden in het openbare gedeelte van de IZON website gezet. Daarmee hopen wij duidelijkheid te creëren over de gemaakte afspraken binnen de ziekenhuizen. Ziekenhuisapothekers kunnen eventueel de voorschrijvers ook naar de website verwijzen. Daarnaast zijn wij transparant richting fabrikanten dat we de preferente afspraken vastleggen en communiceren richting ziekenhuizen.

 

 • Novartis mantelovereenkomst

Frederike heeft met Novartis een IZON mantel- en deelovereenkomst uit onderhandeld.

Binnenkort volgen deze overeenkomsten ter ondertekening.

Daarnaast biedt Novartis aan ziekenhuizen bilaterale mantelovereenkomsten aan.  Na overleg met Novartis en Frederike is het advies om de Novartis bilaterale overeenkomst voor 1 jaar te accepteren. Voor 2023 wordt bekeken of de door Novartis bilateraal aangeboden artikelen via IZON gecontracteerd kunnen worden.

 

 • Immunoglobuline 2022

Zoals eerder gecommuniceerd kan CSL de Privigen minimaal leveren in Q1 en Q2 2022.

Hierbij de quota per ziekenhuis per maand (ook reeds per mail verstuurd):

Het advies is om zoveel mogelijk patiënten om te zetten naar Octagam (Octapharma).

 • Lorazepam 4mg/ml amp

Pfizer stopt met de levering van Temesta 4mg/ml ampul. Het enige alternatief is de lorazepam 4mg/ml ampul van Addimed, hier heeft de IZON een contract mee afgesloten (zie Zagis).

De AIP van dit product ligt veel hoger dan de Temesta, de reden hiervoor is dat de prijzen in de ons omringende landen vele malen hoger ligt.

 

 

 • Icatibant

De Firazyr (icatibant) is uit patent en generiek leverbaar door Teva, IZON heeft met Teva een contract afgesloten (zie Zagis).

 

 • Imatinib

Alle Glivec patenten zijn vervallen. Qua indicaties kan alle Glivec worden omgezet naar generiek imatinib.

 

 • Sandoz LPL 2022

In Zagis staat de Sandoz LPL (leveranciersprijslijst) 2022 klaar.

Dit zijn geen contracten maar vaste kortingen die Sandoz aanbiedt aan de ziekenhuizen.

Ieder ziekenhuis moet dit zelf accepteren, dit gaat als volgt:

Zagis – leveranciers – Sandoz – LPL – intramurale prijslijst 2022 – alles selecteren (links – groene knop) – groene plusjes accepteren (rechts).

De einddatum staat op 31-12-2099, wanneer Sandoz voor 2023 weer een LPL aanbiedt overschrijft deze de LPL van 2022.

Op dit moment is de GIP van enkele artikelen voordeliger dan de LPL. Volgens Brocacef wordt de GIP per 1 jan 2022 naar boven toe bijgesteld en is de LPL het voordeligst.

 

 • Azacitidine

De azacitidine (Accord) is nu leverbaar via Brocacef. Er volgt binnenkort voor 2022 een nieuwe prijs voor de azacitidine ivm de afslag van de zorgverzekeraars.

 

 • Aanvullingen en correcties op add-on rondes 2022:
  • venetoclax Eureco

Er is een prijsafspraak voor Venclyxto stripverpakking gemaakt als aanvulling op de reeds geaccepteerde potverpakking van Eureco.

  • filgotinib

De Jyseleca is voor 2 jaar ipv 1 jaar geaccepteerd, dit is gecorrigeerd in Zagis.

  • Infliximab iv switch

In de besluitenlijst add-on 2022 is de infliximab iv niet als switcher benoemd, bij deze alsnog: infliximab iv switchen van Inflectra (Pfizer) naar Zessly (Sandoz).

De infliximab is behandeld in Zagis add-on 2022 (2) ronde.

Daarnaast is er voor het restvolume een prijsafspraak gemaakt bij Pfizer voor Inflectra (dekkend tarief). Deze switch is ook per mail gecommuniceerd.

  • Ramucirumab

Naast de Cyramza 10ml wordt ook de 50ml geswitcht naar Orifarm (in switchoverzicht staat alleen de 10ml). Deze switch is ook per mail gecommuniceerd.

  • Filgrastim

IZON heeft een non-preferent contract afgesloten voor Nivestim (Pfizer). Let op: dit contract gaat in per 1 maart 2022 (ivm einddatum huidige contract). Voor meer info zie Zagis.

  • Lipegfilgrastim

IZON heeft een  non-preferent contract afgesloten voor Lonquex (Teva). Voor meer info zie Zagis.